Ειδικός της άσκησης σε ασθένεια με καρκίνο
background

Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτων παγκοσμίως. Με βάση το γεγονός ότι οι θεραπείες είναι στοχευμένες έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης. Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, ο συνδυασμός Άσκησης και Θεραπείας βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Επιπρόσθετα βελτιώνει παραμέτρους της φυσικής κατάστασης που σκοπό έχουν την αποφυγή άλλων χρόνιων νοσημάτων αλλά και την καλύτερη έκβαση της θεραπείας.

Ο Ειδικός Άσκησης σε ασθενείς με καρκίνο επιβλέπει εξατομικευμένα περιπτώσεις ασθενών που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, της θεραπείας αλλά και 6-10 χρόνια μετά. Παρέχει τις υπηρεσίες του σε ατομικές συνεδρίες και λειτουργεί ως μέλος μιας ευρύτερης πολυεπιστημονικής ομάδας. Ο ρόλος του διασφαλίζει τόσο την καθοδήγηση μιας ασφαλούς εκγύμνασης όσο και τη συμβούλευση και παρακολούθηση της πορείας της φυσικής δραστηριότητας ατόμων με καρκίνο. Αξιολογεί, σχεδιάζει και προσαρμόζει προγράμματα άσκησης ενώ οι θεωρητικές γνώσεις και οι πρακτικές δεξιότητες που αποκτά εστιάζονται στο ευρύτερο πεδίο της άσκησης και υγείας.

Olistic, σημαίνει κατάρτιση!
background

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία του καρκίνου, της θεραπείας και τις παρενέργειες.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμβουλεύσουν και να αξιολογήσουν την πορείας της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης ατόμων με καρκίνο.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συνταγογραφήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης σε ασθενείς με καρκίνο.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε:

 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 • Φυσικοθεραπευτές

 • Νοσηλευτές

 • Ιατρούς

 • Ειδικούς της άσκησης EQF L3

Κύριες Διδακτικές Ενότητες:
Κεφ 1. Εισαγωγή
Κεφ 2. Ο ρόλος του ειδικού της άσκησης σε ασθενείς με καρκίνο
Κεφ 3. Διάγνωση και επιδημιολογία ασθενών με καρκίνο
Κεφ 4. Αίτια και παθοφυσιολογία καρκίνου
Κεφ 5. Διατροφή σε ασθενείς με καρκίνο
Κεφ 6. Η ψυχολογία των ασθενών με καρκίνο και ο ρόλος του ειδικού
Κεφ 7α. Αξιολόγηση ασθενών με καρκίνο
Κεφ7β. Εργαστήριο αξιολόγησης
Κεφ 8. Άσκηση σε ασθενείς με καρκίνο
Κεφ 9α. Συνταγογράφηση άσκησης σε ασθενείς με καρκίνο
Κεφ 9β. Εργαστήριο συνταγογράφησης άσκησης

Διάρκεια εκπαίδευσης 40 ώρες

Δήλωση ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6946049112 ή στο contact@olistic.gr για περισσότερες πληροφορίες, ή συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  * We do not sell or share your information with anyone else.

  background
  Visit the English version of this page